hypnofertility

HYPNO FERTILITY SLOVAKIA

Pomôžeme vám na ceste k vytúženému materstvu.

Snažíte sa o dieťatko a nedarí sa vám? Máte pocit, že sa vám mesiac čo mesiac rúca celý svet?

Či ste sa práve rozhodli počať dieťatko, alebo sa o to pokúšate už istý čas a teraz hľadáte alternatívne cesty - ste na správnom mieste.

Túžba mať dieťatko vás môže premôcť ako žiadny iný pocit, aký ste kedy zažili. Zrazu zistíte, že na nič iné nemyslíte a máte problém sústrediť sa na ostatné aspekty svojho života. Obaja s partnerom môžete zažívať doteraz neznáme pocity oddelenosti či izolovanosti od sveta, pocity hlbokého smútku i strachu s otázkou, „čo to vlastne znamená“. Ide tu o čas – a čas sa neúprosne kráti. Nepríjemnou skutočnosťou totiž je, že v živote máme len obmedzené okno možností splodiť dieťatko – obmedzené optimálne plodné obdobie života.

Dnes má lekárska veda na problémy s plodnosťou mnoho odpovedí.

No aj napriek všetkým zázračným technologickým postupom liečby neplodnosti, aké dnes máme k dispozícii, tu stále chýba čosi dôležité. Navzdory mnohým úspechom lekárskej vedy došlo v posledných desaťročiach len k minimálnemu pokroku v oblasti liečby emocionálnej stránky problémov s počatím.

A práve táto stránka je kľúčová, pokiaľ ide o úspešnosť liečby plodnosti – a vlastne akéhokoľvek iného zdravotného problému.

Spolu s telom je potrebné liečiť aj myseľ ženy.

Oddeliť myseľ od tela, liečiť jedno bez toho, aby sme zároveň venovali pozornosť aj druhému, je nerozumné a neúčinné.

Myseľ má nad telom nesmiernu moc. Telo je neustále pod vplyvom našich emócií, myšlienok, názorov či presvedčení. Hoci za neplodnosť je zodpovedných množstvo faktorov, naše emócie majú obrovskú schopnosť ovplyvňovať jemne vyvážený hormonálny systém nášho tela, ktorý zasa riadi ovuláciu, produkciu spermií a tehotenstvo.

Kým vám hodiny tikajú, môžete sa rozhodnúť pre tento program ako pre alternatívu lekárskeho riešenia problému s plodnosťou – či už preto, aby ste zvýšili svoje šance na prirodzené počatie, alebo aby ste túto metódu využili popri klasickej lekárskej liečbe neplodnosti, akou je napríklad farmakoterapia alebo umelé oplodnenie (IVF – fertilizácia in vitro).

Trauma z pôrodu
Nevysvetliteľná neplodnosť

Hoci sa páry túžiace po dieťatku často cítia bezmocné, keď počujú z úst lekárov diagnózu „nevysvetliteľná neplodnosť“, resp. neplodnosť nejasného pôvodu, v skutočnosti je to veľmi dobrá správa.

  • Pojem „nevysvetliteľná neplodnosť“ v skutočnosti znamená, že neexistuje žiadny fyziologický dôvod, prečo by žena nemohla otehotnieť. Inak povedané (možno vám takýto pohľad pomôže viac) – máte lekársky dôkaz, že vo vašom tele nie je žiadny problém, nie ste neplodná, len ste ešte nepočali!
  • Väčšina párov, ktoré majú problém s počatím, je s najväčšou pravdepodobnosťou vystavených vysokej miere stresu. Možno majú podvedomý strach alebo nevyriešené otázky týkajúce sa pôrodu či rodičovskej zodpovednosti. Problémom môžu byť aj emocionálne traumy z minulosti, ktoré blokujú prirodzené telesné procesy. A môže ísť aj o hormonálne problémy, ktoré k problému s počatím len prispievajú.
Program hypno fertility vám s týmito ťažkosťami dokáže pomôcť. Tým, že pomôže telu a mysli preorientovať sa a dostať sa do stavu, ktorý umožní prírode prevziať kontrolu nad vývojom a nechať mu prirodzený priebeh.

U neplodných žien využívajúcich techniky ovládania mysle a tela, ako je napríklad metóda hypno-fertility, došlo k prirodzenému počatiu v 42% až 55% prípadov v porovnaní s 20% žien, ktoré podstúpili umelé oplodnenie (IVF). Podľa štúdie, ktorá odznela na konferencii Európskej spoločnosti pre ľudskú reprodukciu a embryológiu (ESHRE) v Berlíne, dokáže hypnoterapia účinne zdvojnásobiť úspešnosť liečby IVF. Výsledky ukázali: až 28% žien, ktoré podstúpili terapiu popri liečbe umelým oplodnením, otehotnelo, v porovnaní len so 14% žien z kontrolnej skupiny. Podľa výsledkov ďalších štyroch štúdií, ktoré skúmali niekoľko stoviek žien s priemernou dĺžkou neplodnosti 3,5 roka, počalo až 42% žien v priebehu šiestich mesiacov od ukončenia programu. Zároveň u nich došlo k výraznému poklesu všetkých sledovaných psychických príznakov, vrátane depresie, úzkosti a hnevu.‘

Metóda Hypno Fertility pomáha zvýšiť až maximalizovať šance na počatie i udržanie zdravého priebehu tehotenstva.
Hypnofertility Slovakia
Nenechajte si ujsť kurz Hypno Fertility, ktorý môže zmeniť váš život. Vyberte si jednu z možností už DNES:

5 týždňový individuálny kurz:  240 EUR

Intenzívny víkendový kurz:  9.-10. júl 2022:   179 EUR 

Domáci online kurz:   97 EUR